logoklein1stichting N.O.P. logo_vogelbescherming
vogelmarktplaats
nbvvjeugdbanner
nbvvbanner
vogelproblemen
vogelstartkabel

banner
frontpage


logo
vogeltrek1
Rijsbergen, december 2014.
Onderwerp: Vogelnetwerk “ReTo”.
Beste vogelliefhebber/vogelliefhebster,
Vogelnetwerk ReTo is een onafhankelijke club van vogelkwekers die hun (jonge) vogels in eerste instantie aan elkaar proberen te verkopen of met elkaar proberen te ruilen voordat zij ze aan de vrije handel mogen gaan aanbieden. Het algemene welzijn van de vogels is bij Reto belangrijker dan de commerciële handel erin. Bij onderlinge verkoop of ruil is het geven van volledige openheid over de vogels een vereiste. Het bestaansrecht van Reto is daarom grotendeels afhankelijk van een sterk onderling vertrouwen tussen de leden. Hobbyisten die respectvol met elkaar omgaan en die eerlijk tegenover elkaar zijn over de conditie, de gezondheid en de komaf van de vogels die zij willen verkopen of ruilen, zijn welkom bij Reto.
Een belangrijke voorwaarde bij Reto is dat iemand die een vogel wil verkopen, deze eerst moet aanbieden aan de leden van het netwerk voordat hij/zij die bewuste vogel op de vrije markt mag aanbieden. “ReTo eerst”, is het motto. De vogel moet uiteraard gezond zijn, in goede conditie zijn en over goede kwaliteiten beschikken. Ook de komaf en het geslacht van de vogel is belangrijke informatie die, indien mogelijk, bij verkoop of ruil vermeld kan worden.
Een vogel wordt over de mail te koop of te ruil aangeboden. Deze advertentie is drie dagen geldig, niet korter. Reacties van eventuele geïnteresseerden komen vanzelf terug binnen in je mailbox . Het is dus zaak om deze regelmatig tijdens te openen.
Als er na drie dagen nog geen enkele reactie is ontvangen mag de verkoper de vogel(s) pas buiten het ReTo-netwerk gaan aanbieden.
Reacties op de advertentie worden vervolgens onderling behandeld en afgewerkt, daar hoeft verder het hele netwerk niet bij betrokken te worden. Ook de afloop hoef je niet kenbaar te maken, dat is onnodig en overbodig. Het met elkaar in kontact brengen van koper en verkoper is het belangrijkste, daarna is het tussen hen een persoonlijke zaak.
Het streven is om op termijn, door vogels aan elkaar te verkopen of met elkaar te ruilen, tot een ruim, kwalitatief hoogstaand en gezond vogelbestand bij de leden van ReTo te komen zodat zij minder of in het geheel niet meer afhankelijk zijn van de commerciële handel.
Om zowel de onafhankelijkheid als de zelfstandigheid van ReTo te vergroten, blijft ReTo altijd op zoek naar kwekers die oprechte vogelhobbyisten zijn en die het wel en wee van hun vogels hoog in het vaandel hebben staan. Kwekers die de kwaliteit van hun vogels niet alleen bewaken maar ook willen verbeteren en die het commerciële gewin niet laten prevaleren boven het algemene welzijn van hun vogels. Mensen die je op hun woord kunt vertrouwen en die geen informatie achter houden over de gezondheid, de achtergrond en de komaf van hun vogels.
Verplicht is het niet maar wanneer iemand een vogel zoekt, kan dit ook binnen ReTo. Er zitten vogels van uitstekende kwaliteit bij de ReTo leden en het is alleen daarom al een groot pluspunt dat deze mogelijkheid bestaat.
Omdat wij denken dat jij voldoet aan deze profielschets willen wij je verzoeken om lid van het vogelnetwerk ReTo te worden.
Deelnemen kost niets.
ReTo is actief sinds 1 mei 2012 en de naam ReTo is ontstaan uit een samenvoeging van de namen van de oprichters Rene Roks en Tonnie Sengers waarbij vermeld dient te worden dat Tonnie Sengers de initiatiefnemer is geweest.
ReTo is geen speciaalclub. Het maakt niet uit of je veel vogels hebt of slechts enkele, tropische zaadeters of insecteneters, zang- of kleurkanaries, grote of kleine parkieten, zebravinken of Europese cultuurvogels . Elke vogelkweker die zich in de uitgangspunten van ReTo herkent en die zich aan de voorwaarden van het vogelnetwerk wilt houden, is welkom.
De leden van ReTo wonen verspreid over Nederland en België.
Op 1 mei 2013, 1 jaar na de oprichting, werd het aantal van zestig leden gepasseerd.
Op de ledenlijst staat alleen algemene informatie van de deelnemers vermeld zoals naam, telefoonnummer e.d. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen wordt het woonadres van de leden niet op de ledenlijst vermeld. Op het moment dat de leden vogels van elkaar overnemen of wanneer ze elkaar willen bezoeken kunnen ze alsnog elkaars woonadres uitwisselen.
Ook wordt er een zo nauwkeurig mogelijke lijst bijgehouden van het vogelbestand van de leden. De leden dienen op eigen initiatief wijzigingen in hun vogelbestand aan de desbetreffende coördinator door te geven. Zo blijft deze lijst actueel.
Wijzigingen in het ledenbestand worden indien nodig om de veertien dagen door de coördinator doorgegeven.
De leden mogen ook zelf nieuwe of potentiële leden aandragen. ReTo ziet zelfs graag dat het ledenbestand zich gestaag uitbreidt. Pas dan ontstaat er een breed draagvlak van serieuze en bewuste vogelkwekers, oftewel een hechte club van vogelvrienden.
Nieuwe leden krijgen een inschrijfformulier waar wat algemene gegevens zoals naam, telefoonnummer, kweeknummer en het vogelbestand op ingevuld moeten worden. Dit is voor het register.
Tot nu toe is er nog geen bestuur gekozen, vandaar de benaming “coördinator” ipv. bestuurslid. Er geldt ook geen bepaalde zittingstermijn voor een coördinator. Wanneer een coördinator stopt met zijn werkzaamheden voor ReTo wordt er binnen de club eenvoudigweg gezocht naar een nieuwe. Het streven is om een team van minstens drie coördinatoren te hebben.
Enkele voordelen die ReTo biedt en de voornaamste richtlijnen en doelstellingen van het netwerk zijn (in willekeurige volgorde):
-Gezonde en kwalitatief goede vogels aan elkaar verkopen of met elkaar ruilen.
-Streven naar het correct ringen van jonge vogels.
-Bij verkoop of ruilen van een vogel is het gewenst zoveel mogelijk relevante informatie over die vogel te verschaffen. O.a. over de leeftijd en het geslacht maar bijvoorbeeld ook over de verwantschap, de geschiedenis en de komaf van de vogel. Zo kan ongewenste inteelt voorkomen worden. Het achterhouden van mankementen of gebreken aan de vogel is uit den boze.
-De leden bepalen zelf de verkoopprijs van hun vogels. Vogels ruilen met gesloten beurzen kan altijd.
-Streven, het is zeker geen verplichting, naar natuurbroed en medicijnvrije vogels.
-De leden kunnen met vragen en advies bij elkaar terecht over kweekmethodes, kweekadviezen, problematiek over het houden van (bepaalde soorten) vogels enz enz. Reto heeft veel topkwekers in huis die hun kennis en ervaring graag willen delen.
-Reto staat voor onderling vertrouwen en respect naar elkaar toe. Zij gaat er blindelings van uit dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
-Vogels van beduidend mindere kwaliteit hoeven niet eerst aan ReTo te worden aangeboden maar kunnen beter meteen buiten het netwerk worden verkocht. Maar voor de rest geldt: ReTo leden eerste keus. Wij vertrouwen de leden daar volledig op.
-Op- of aanmerkingen over ReTo, ideeën, verbeteringen, voorstellen, vervelende voorvalletjes, tips of ergernissen of wat dan ook kunnen doorgegeven worden aan onderstaande coördinator.
ReTo wenst alle vogelliefhebbers veel plezier en succes met hun hobby toe.
Met sportieve groeten,
Vogelnetwerk ReTo
Coordinator Rene Roks
reneroks@home.nl
Coordinator BoB Baay
j.linden546@upcmail.nl